Stage/afstudeeropdracht Groundwater Technology BV te Rotterdam

Thema:             Grondwater- en stoftransportmodellering gechloreerde oplosmiddelen

Beschrijving:   Doorrekenen van het effect van bronverwijdering op de ontwikkeling van de pluim,
rekening houdend met grondwaterstroming, stoftransport en biologische afbraak.
IJking van het model aan de hand van analyseresultaten grondwatermonitoring, flux-
en grondwaterstromingsmetingen en gemeten grondwaterstanden in peilbuizen.

Inleiding

Groundwater Technology B.V. (GT) voert enkele grote saneringen uit van omvangrijke bodem-
verontreinigingen met gechloreerde oplosmiddelen (VOCl’s). In een aantal gevallen pakt GT alleen de
bronzone aan, waardoor de grondwaterverontreiniging, de zogenoemde pluim, losraakt van de
bronzone. Het is de bedoeling dat de verontreiniging in de pluim door natuurlijke afbraak processen
verder afbreekt, waardoor de pluim niet veel verder verspreid en de omvang gaat krimpen. GT heeft
momenteel de uitvoering van een dergelijke sanering van de bronzone met VOCl-verontreiniging in
Zwaanshoek in voorbereiding en heeft inmiddels ruim een jaar geleden injecties uitgevoerd van een
bronzone midden in de binnenstad van Haarlem. De pluim in Haarlem verspreidt zich vanuit de
binnenstad onder het Spaarne door (zie figuur 1) en de pluim van Zwaanshoek verspreidt zich tot
onder een woonwijk (zie figuur 2).

Figuur 1: Saneringslocatie VOCl-verontreiniging in Haarlem

Figuur 2: VOCl-verontreiniging Zwaanshoek

 

 

 

 

 

 

 

GT pakt bronzones met VOCl’s aan d.m.v. een combinatie van anaerobe biologische afbraak en
chemische reductie. Afbraak van VOCl’s in de bodem is mogelijk onder anaerobe omstandigheden.
Deze omstandigheden kunnen worden bewerkstelligd door het in de bodem aanbrengen van goedafbreekbare
organische verbindingen (substraat). Het substraat dient als brandstof voor de
bacteriën, die van nature in de bodem aanwezig zijn. Deze bacteriën zullen het substraat versneld
afbreken, waarbij een grote vraag naar zuurstof ontstaat en tegelijkertijd de VOCl’s worden
afgebroken. In-situ chemische reductie is het saneren door middel van het injecteren van nulwaardig
ijzer in de verontreinigde grond. Een van de grootste voordelen van deze oplossing is dat de reacties
heel snel tot afbraak leiden. Voordeel is ook dat deze reacties werken bij zeer hoge gehalten in de
grond. De verontreiniging die in oplossing gaat zal meteen afgebroken worden, waardoor
verspreiding via het grondwater niet meer mogelijk is. Dit proces gaat na het aanbrengen van het
ijzer jarenlang door.

Beschrijving van de opdracht

Wij willen doorrekenen wat het effect is van de bronverwijdering op de ontwikkeling van deze
pluimen, waarbij we de situatie zonder sanering van de bronzone willen doorrekenen, en scenario’s
waarbij de bronzone tot een bepaalde saneringsdoelstelling gesaneerd is. Daarvoor willen we onze
kennis met grondwatermodellering uitbreiden. De experts van Groundwater Technology houden zich
al meer dan 30 jaar bezig met in-situ bodemsaneringen. Drie decennia ervaring en innovatie heeft
geleid tot bijzonder veel expertise bij onze specialisten. Deze kennis delen wij graag met de stagiaire
delen. Wij hebben met name ervaring in het modelleren van biologische afbraak.

We verwachten dat de stagiaire haar/zijn kennis inbrengt op het gebied van grondwater-,
stoftransportmodellen inclusief biologische afbraak. De stagiaire wordt verantwoordelijk om een
model bij GT te implementeren en te testen meteen op de locaties Haarlem en/of Zwaanshoek te
beginnen met Haarlem. Dat kan zijn met bestaande modellen, zoals Modflow-RT3D, of een open
source model zoals iMOD ontwikkeld door Deltares, of MT3D-USGS ontwikkeld door de USGS. Samen
met de experts van GT wordt het model gebruikt om verschillende scenario’s door te rekenen.

IJking van het model vindt plaats aan de hand van de monitoringgegevens: gemeten grondwaterstanden,
analyseresultaten van grondwatermonsters, fluxmetingen en grondwaterstromingsmetingen.
Behalve resultaten met traditionele concentratiemetingen hebben we een door iFLUX
ontwikkelde meettechniek gebruikt, waarbij tegelijk de verontreinigingsgraad, de snelheid én de
richting van verspreiding van de verontreiniging in het grondwater wordt bepaald. Deze meting
wordt uitgevoerd gedurende een langere periode.

Meer

• Minimaal 3 maanden en bij voorkeur 5 á 6 maanden stageperiode
• Werkplek: Rotterdam, Sheffieldstraat 13
• Af en toe bezoek je locaties en kun je assisteren bij veldwerk en grondwatermonstername
• Beschikbaar vanaf 1-3-2020 of eerder

Geïnteresseerd ? Stuur je vragen of motivatiebrief naar: eric.dezeeuw@gtbv.nl of mob: 06-53199211

EBN: Trainee Geoscientist

Een uitdagende functie voor een startende en enthousiaste Geoscientist binnen ons  thema Exploratie FULL-TIME · UTRECHT EBN is een bijzonder bedrijf in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat.

Rijkswaterstaat: Adviseur waterverdeling

 • Stand­plaats Lelystad of Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 20 januari
 • Vacaturenummer WVL-658
 • Plaatsingsdatum 24 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functieomschrijving

Voldoende zoetwater op de juiste plek, daar zetten wij ons bij Rijkswaterstaat voor in. Iedere dag komen we samen met anderen tot keuzes in de verdeling van het water en maken we het watersysteem toekomstbestendiger. Wij werken daarbij aan het voorkomen van watertekorten en wateroverlast en aan het tegengaan van verzilting. Dat is van groot belang voor ons drinkwater, de landbouw, natuur, maar ook voor de scheepvaart, industrie en elektriciteitscentrales. Als adviseur waterverdeling ben je er medeverantwoordelijk voor dat het water op de juiste manier over ons land verdeeld wordt. 

We zoeken een nieuwsgierige collega met kennis van het watersysteem in Nederland. Iemand die vakinhoudelijk gedreven is, en ook in het bijzonder haar of zijn collega’s in de operatie helpt en samen met anderen komt tot uitvoerbaar beleid. Waterverdeling en bij voorkeur ook ruimtelijke ordening behoren tot jouw expertise. We zoeken een collega die de juiste interventies doet om tot besluiten te komen en om deze besluiten te implementeren. 

Je draagt bij aan de formulering van een zoetwaterstrategie, adviseert binnen de context van het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en de vervangings- en renovatieopgave van natte kunstwerken, zoals stuwen en sluizen. De invulling van je werkzaamheden wordt ieder jaar in wederzijds overleg bepaald. Je start in de rol van technisch manager van het programma slim watermanagement. Een activiteit die bij deze rol hoort is het opstellen van een jaarplan waarin je samenhang hebt aangebracht in de studies die we in coöperatie met waterschappen uitvoeren. Daarbij overzie je de relevante kennisvragen en begeleid je opdrachten die daaruit voortvloeien aan kennisinstituten en marktpartijen. Een andere rol is die van adviseur van de landelijke coördinatiecommissie waterverdeling (LCW) in tijden van droogte. Opleidingsmogelijkheden worden je daarbij aangeboden.

Advisering over de verandering in het waterbeheer door de omgevingswet kan ook onderdeel uit gaan maken van je werkpakket. Het watertoetsproces is je hierbij niet onbekend.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma van een opleiding die aan waterbeheer is gerelateerd;
 • Je hebt minimaal twee jaar ervaring met advisering;
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het begeleiden van deelprojecten in adviestrajecten en weet daarmee aantoonbaar resultaten te bereiken;
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen in de onderzoekswereld rondom waterbeheer en je hebt affiniteit met informatievoorziening / datamanagement in het waterbeheer.
 • Je zoekt graag de samenwerking op, kunt anderen overtuigen van je standpunten en bent flexibel;
 • Je bent analytisch sterk en kunt goed plannen en organiseren;
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar;

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • Selectiegesprekken worden gepland op 28 januari 2020;
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • Tijdens bindingsdiensten van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in het droogteseizoen (1 april – 1 oktober) ben je bereikbaar om bij onvoorziene omstandigheden te komen werken;
 • Trainees worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.
 • Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Daan Dunsbergen, afdelingshoofd 06-10558300

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, recruiter 06-54243724

De vacature op de website staat hier