Wareco: vacature – stage of afstudeeronderzoek

niveau : WO
betreft : Stage “Analyse grondwaterstroming waterbergende wegfundering”

Stage
Analyse grondwaterstroming waterbergende wegfundering

Onderwerp
Stageplaats voor iemand die affiniteit heeft met grondwater en grondwatermodellen en het ziet zitten om op het raakvlak van grondwater en hemelwater vraag en antwoord te verbinden.

Begeleiders
Een ervaren collega/specialist van onze vakgroep Grondwater én Stedelijk Water

Achtergrond
Klimaatverandering is actueler dan ooit in de stad, één van de bijbehorende problemen is overlast van water-op-straat bij de steeds extremere regen. Door de hoge bebouwingsgraad in de stad, is er niet altijd genoeg ruimte om water te bergen.

Om het water-op-straat probleem dan toch tegen te gaan, gebruiken we in stedelijk gebied steeds vaker de wegfundering om tijdelijk water op te slaan. Hoe dat werkt, staat in de afbeelding hieronder.

In het kort werkt de voorziening zo:
Hemelwater wordt geborgen in een wegfundering met een grote doorlatendheid. Soms gebruiken we hiervoor infiltratiekratjes, en soms met gebruiken we grof, goed doorlatend materiaal zoals grind.
Onder de wegfundering is een drainageleiding in grindkoffer aanwezig voor de afvoer. Het regenwater stroomt hier vertraagd naartoe. Met de drainageleiding wordt het water afgevoerd naar oppervlaktewater.
Tussen de drain en wegfundering kan grind of zand toegepast worden om de doorstroming te bevorderen.


Voorbeeld van de aanleg- en realisatiefase van een straat met waterbergende wegfundering

Wij willen meer inzicht in het vertragend effect en de invloed van de waterberging op de grondwaterstand, en daarvoor is jouw hulp nodig!

Vraagstelling
Wij zoeken in elk geval antwoord op de volgende vragen:
Hoe snel stroomt hemelwater af bij gebruik van een waterbergende wegfundering? En hoe verhoudt zich dat tot een meer traditionele hemelwaterafvoer?
Wanneer zorgt waterberging in de wegfundering voor een risico op grondwateroverlast?

Wie
Voor deze stage zoeken we een enthousiaste WO-student met achtergrond in aardwetenschappen (hydrologie) of civiele techniek. Wij werken veel in QGIS, Microfem en excel/python, als je al ervaring hebt met deze programma’s is dat een pré. Onze standaard stageperiode is zes maanden, maar in overleg kan daarvan worden afgeweken.

Eindresultaat
Het precieze resultaat en plan van aanpak werken we verder uit n.a.v. een kennismakingsgesprek. In elk geval wordt een rapport opgesteld over de resultaten, en een presentatie gegeven aan het einde van de stage.

Interesse?
Je CV en motivatiebrief kun je richten aan Maaike der Kinderen via m.derkinderen@wareco.nl.