Wareco: stage of afstudeeronderzoek

niveau : HBO/WO
betreft : Stage “Waterbalans in stedelijk gebied”

Onderwerp
Stageplaats voor iemand die affinitieit heeft met hydrologie, stedelijk
(grond)water en/of stedelijke meteorologie, en zijn/haar kennis wil
toepassen op het raakvlak van deze vakgebieden

Begeleiders
Een ervaren specialist uit onze vakgroep Grondwater

Achtergrond
Bij Wareco Ingenieurs houden we ons al jaren bezig met de
grondwaterstand in het stedelijk gebied. Ook hebben we veel ervaring met
modelberekeningen aan water-op-straat rondom hevige regen. De extreme
droogte in 2018 (en 2019) heeft een extra impuls gegeven aan ons
onderzoek. Hoe droog is het nou echt geweest in de stad? Wat voor
gevolgen heeft dat voor bijvoorbeeld kwetsbare bebouwing? Verschillende
stagiairs hebben zich al bezig gehouden met de vraag hoeveel neerslag er
infiltreert in het stedelijk gebied. We willen nu de andere waterstromen
van de stedelijke waterbalans gedetailleerder in beeld krijgen.

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: verschillende componenten van de stedelijke waterbalans

Vraagstelling
Om goede adviezen te kunnen geven t.a.v. het klimaatadaptief inrichten
van de stad, hebben we antwoord nodig op de vraag: hoe zit de stedelijke
waterbalans in elkaar?

De stagiair verdiept zich in de verschillende watercomponenten in de stad:
1. Hoeveel regen valt er in de stad?
2. Hoeveel regen verdampt er, via begroeiing en (na regen) via
verharding? Kunnen we onderscheid maken tussen grondwater en
interceptiewater? Maar ook: is de verdamping gelimiteerd in perioden
van extreme droogte zoals in 2018?
3. Hoe groot is de bruto grondwater aanvulling via neerslag, en hoe groot
is de netto grondwater aanvulling na verdamping?
4. Hoeveel water wordt via het riool afgevoerd?

Wij hebben een database met vele duizenden peilbuizen en tientallen
stedelijke grondwatermodellen om informatie uit te putten. Daarnaast zijn
er veel experts in Nederland op het gebied van neerslag, verdamping,
grondwater en riolering. Deze experts benaderen bovenstaande vragen
vanuit hun eigen expertise, in onderzoeken of modelstudies. Modellen die
wél integraal zijn, zijn niet voldoende diepgaand voor onze toepassingen.
Wij hebben behoefte aan iemand die de bestaande kennis samenbrengt,
om zo te komen tot de waterbalans voor stedelijk Nederland.

Wie?
We zoeken een communicatief vaardige HBO/WO student met een
opleiding in aardwetenschappen (hydrologie/meteorologie) of civiele
techniek. Start van de stage is in het najaar van 2019.

Eindresultaat
We denken aan een artikel in een vakblad, zoals H2O of Stromingen, en
een presentatie bij ons op kantoor. Dit komt naast eventuele
verplichtingen vanuit jouw opleiding, zoals een stageverslag of rapportage.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar Maaike der Kinderen via
m.derkinderen@wareco.nl