Houtzagerij in den Koele Blonde

De Stichting beheert de Houtzagerij in den Koele Blonde, d.w.z. de barbezigheden en financiën. Het Bestuur zorgt samen met de Feestcie voor een schone bar, voldoende voorraad en barpersoneel. Ook verzorgen ze borrels buiten de Houtzagerij, bijvoorbeeld in de Tuinzaal. De Stichting staat los van GeoVUsie en kent derhalve een Raad van Toezicht. De Raad vergadert een aantal maal met het Bestuur om te kijken of alles goed gaat en dingen als een begroting te bespreken. De kascontroles van de Stichting worden verzorgd door een aantal leden van de Raad van Toezicht en de kascontrolecommissie van GeoVUsie.

Bestuur

Voorzitter Tom Hoogeboom
Secretaris Lieke van der Meij
Penningmeester Daan Sonneveld
Algemeen Bestuurslid Casper Schutte
Algemeen Bestuurslid Vincent Schriever
Algemeen Bestuurslid Julian Boonstra

Raad van Toezicht

Voorzitter Bas van der Velden
Raadslid Tim Grandjean
Raadslid Edwin Kruitbosch
Raadslid Jasper Bosschaart