Houtzagerij in den Koele Blonde

De Stichting beheert de Houtzagerij in den Koele Blonde, d.w.z. de barbezigheden en financiën. Het Bestuur zorgt samen met de Feestcie voor een schone bar, voldoende voorraad en barpersoneel. Ook verzorgen ze borrels buiten de Houtzagerij, bijvoorbeeld in de Tuinzaal. De Stichting staat los van GeoVUsie en kent derhalve een Raad van Toezicht. De Raad vergadert een aantal maal met het Bestuur om te kijken of alles goed gaat en dingen als een begroting te bespreken. De kascontroles van de Stichting worden verzorgd door een aantal leden van de Raad van Toezicht en de kascontrolecommissie van GeoVUsie.

Bestuur

Voorzitter Niek van der Hoek
Secretaris Tom Limburg
Penningmeester Tycho Kersten
Algemeen Bestuurslid Lieuwe de Haan
Algemeen Bestuurslid Abe Ferwerda
Algemeen Bestuurslid Charlotte Kaijzer

Raad van Toezicht

Voorzitter Bas van der Velden
Raadslid Tim Grandjean
Raadslid Edwin Kruitbosch
Raadslid Jasper Bosschaart