Reuniecommissie

De reüniecommissie is een lustrumcommissie die eens in de vijf jaar een reünie organiseert

Oud commissies

2015

Voorzitter Alexander Kok
Secretaris Annelotte Weert
Penningmeester Bram Wassenaar
Commissielid Ellen Schulten
Commissielid Tim Grandjean
Commissielid Lisa Hageman