Stage/afstudeeropdracht Groundwater Technology BV te Rotterdam

Thema:             Grondwater- en stoftransportmodellering gechloreerde oplosmiddelen

Beschrijving:   Doorrekenen van het effect van bronverwijdering op de ontwikkeling van de pluim,
rekening houdend met grondwaterstroming, stoftransport en biologische afbraak.
IJking van het model aan de hand van analyseresultaten grondwatermonitoring, flux-
en grondwaterstromingsmetingen en gemeten grondwaterstanden in peilbuizen.

Inleiding

Groundwater Technology B.V. (GT) voert enkele grote saneringen uit van omvangrijke bodem-
verontreinigingen met gechloreerde oplosmiddelen (VOCl’s). In een aantal gevallen pakt GT alleen de
bronzone aan, waardoor de grondwaterverontreiniging, de zogenoemde pluim, losraakt van de
bronzone. Het is de bedoeling dat de verontreiniging in de pluim door natuurlijke afbraak processen
verder afbreekt, waardoor de pluim niet veel verder verspreid en de omvang gaat krimpen. GT heeft
momenteel de uitvoering van een dergelijke sanering van de bronzone met VOCl-verontreiniging in
Zwaanshoek in voorbereiding en heeft inmiddels ruim een jaar geleden injecties uitgevoerd van een
bronzone midden in de binnenstad van Haarlem. De pluim in Haarlem verspreidt zich vanuit de
binnenstad onder het Spaarne door (zie figuur 1) en de pluim van Zwaanshoek verspreidt zich tot
onder een woonwijk (zie figuur 2).

Figuur 1: Saneringslocatie VOCl-verontreiniging in Haarlem

Figuur 2: VOCl-verontreiniging Zwaanshoek

 

 

 

 

 

 

 

GT pakt bronzones met VOCl’s aan d.m.v. een combinatie van anaerobe biologische afbraak en
chemische reductie. Afbraak van VOCl’s in de bodem is mogelijk onder anaerobe omstandigheden.
Deze omstandigheden kunnen worden bewerkstelligd door het in de bodem aanbrengen van goedafbreekbare
organische verbindingen (substraat). Het substraat dient als brandstof voor de
bacteriën, die van nature in de bodem aanwezig zijn. Deze bacteriën zullen het substraat versneld
afbreken, waarbij een grote vraag naar zuurstof ontstaat en tegelijkertijd de VOCl’s worden
afgebroken. In-situ chemische reductie is het saneren door middel van het injecteren van nulwaardig
ijzer in de verontreinigde grond. Een van de grootste voordelen van deze oplossing is dat de reacties
heel snel tot afbraak leiden. Voordeel is ook dat deze reacties werken bij zeer hoge gehalten in de
grond. De verontreiniging die in oplossing gaat zal meteen afgebroken worden, waardoor
verspreiding via het grondwater niet meer mogelijk is. Dit proces gaat na het aanbrengen van het
ijzer jarenlang door.

Beschrijving van de opdracht

Wij willen doorrekenen wat het effect is van de bronverwijdering op de ontwikkeling van deze
pluimen, waarbij we de situatie zonder sanering van de bronzone willen doorrekenen, en scenario’s
waarbij de bronzone tot een bepaalde saneringsdoelstelling gesaneerd is. Daarvoor willen we onze
kennis met grondwatermodellering uitbreiden. De experts van Groundwater Technology houden zich
al meer dan 30 jaar bezig met in-situ bodemsaneringen. Drie decennia ervaring en innovatie heeft
geleid tot bijzonder veel expertise bij onze specialisten. Deze kennis delen wij graag met de stagiaire
delen. Wij hebben met name ervaring in het modelleren van biologische afbraak.

We verwachten dat de stagiaire haar/zijn kennis inbrengt op het gebied van grondwater-,
stoftransportmodellen inclusief biologische afbraak. De stagiaire wordt verantwoordelijk om een
model bij GT te implementeren en te testen meteen op de locaties Haarlem en/of Zwaanshoek te
beginnen met Haarlem. Dat kan zijn met bestaande modellen, zoals Modflow-RT3D, of een open
source model zoals iMOD ontwikkeld door Deltares, of MT3D-USGS ontwikkeld door de USGS. Samen
met de experts van GT wordt het model gebruikt om verschillende scenario’s door te rekenen.

IJking van het model vindt plaats aan de hand van de monitoringgegevens: gemeten grondwaterstanden,
analyseresultaten van grondwatermonsters, fluxmetingen en grondwaterstromingsmetingen.
Behalve resultaten met traditionele concentratiemetingen hebben we een door iFLUX
ontwikkelde meettechniek gebruikt, waarbij tegelijk de verontreinigingsgraad, de snelheid én de
richting van verspreiding van de verontreiniging in het grondwater wordt bepaald. Deze meting
wordt uitgevoerd gedurende een langere periode.

Meer

• Minimaal 3 maanden en bij voorkeur 5 á 6 maanden stageperiode
• Werkplek: Rotterdam, Sheffieldstraat 13
• Af en toe bezoek je locaties en kun je assisteren bij veldwerk en grondwatermonstername
• Beschikbaar vanaf 1-3-2020 of eerder

Geïnteresseerd ? Stuur je vragen of motivatiebrief naar: eric.dezeeuw@gtbv.nl of mob: 06-53199211