St. Michael College Zaandam: Vacature Persoonlijke Assistent Leraar (PAL)

Het St. Michael College in Zaandam zoekt voor het schooljaar 2019-2020:
– een Persoonlijke Assistent Leraar (PAL) voor het vak aardrijkskunde

Over het St. Michael College:

Het St. Michaël College is een zelfstandige school voor havo en vwo en telt 1330 leerlingen. Het is gelegen in Zaandam, naast het Zaans Museum en vlak bij de Zaanse Schans.

Over de functie PAL:

Leraren in het voortgezet onderwijs kunnen sinds begin 2009 studenten aantrekken als hun eigen assistent. Voor de werving en scholing van deze studentenassistenten stelt het ministerie van Onderwijs subsidie beschikbaar. De assistent is een instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Voor deze functie komen studenten uit het hoger onderwijs in aanmerking die docenten in het vmbo, havo of vwo kunnen ondersteunen in reken-, taal- (Nederlands) of bètatechnisch-onderwijs. Voor de studenten is de PAL-functie een bijbaan.

Over de werkzaamheden:

Het uitoefenen van de functie Persoonlijk Assistent Leraar geeft studenten uit het hoger onderwijs een unieke kans om kennis te maken met het lesgeven op een middelbare school. PAL- studenten assisteren docenten bij verschillende werkzaamheden De uren worden in overleg flexibel ingezet.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • assisteren bij lessen aardrijkskunde; verzorgen van gesteentepractica en fysische geografische simulaties;
  • geven van lessen of delen van lessen over fysisch geografische onderdelen van het curriculum aardrijkskunde; geologie, klimaat(verandering), bodemkunde;
  • assisteren bij geografisch veldwerk en excursies;
  • corrigeren van toetsen en praktische opdrachten;
  • begeleiding (fysisch) geografische profielwerkstukken;
  • voorlichting geven over de studie aardwetenschappen.

Wij zoeken een eerste of tweedejaars student aardwetenschappen met affiniteit met onderwijs.

Voor meer informatie mail naar: lvredevoort@stmichaelcollege.nl. Daarnaast kan onze voormalige PAL Oeki Verhage informatie zijn ervaringen