Voor net afgestudeerden! Trainee Bodembeleid en Klimaat

Werkzaamheden

Het beleid ten aanzien van de bodem- en ondergrond van de gemeente is volop in ontwikkeling. De gemeente onderscheid de middeldiepe en de diepe ondergrond. Iedere bodemlaag heeft zijn eigen kenmerken en is daarmee meer of minder geschikt voor bepaalde functionaliteiten. De beschikbare ruimte in de ondergrond is niet oneindig groot. Daarnaast kunnen bepaalde functies niet naast elkaar bestaan of is er sprake van negatieve interferentie. Om “botsingen” in de toekomst te voorkomen en omdat ruimtelijke ingrepen in de ondergrond vrij permanent van aard zijn moeten we nu al nadenken over de inrichting en ruimtelijke ordening van de ondergrond. De gemeente is daarom gestart met een bodem verkenning waarbij we per bodemlaag in kaart brengen welke functies die laag heeft, welke urgenties er spelen en of er dilemma’s zijn.

Het doel is te komen tot een bodemvisie op grond waarvan er een goede balans is tussen het beschermen en benutten van de bodem. Reserveringen in bodem (incl. trias) zijn daar onderdeel van. Deze visie is straks een onderdeel van de gemeentelijke omgevingsvisie. Dit is een
taak van de nieuwe trainee. Naast het huidige gebruik van de ondergrond speelt deze ook een
belangrijke rol bij de gemeentelijke opgave in relatie tot klimaatadaptatie en energietransitie. Bodem kan daar een bijdrage aan leveren. Water en klimaatadaptatie zijn naast bodem onderdeel van het werk waar je een deel van je tijd aan zult besteden. De gemeente was tot dit moment onderdeel van het COASTAR onderzoek in de trippelhelix met Europese subsidie. Ambtelijk zal geadviseerd worden om daar mee door te gaan ook al is het onderzoek naar de waterbank Westland afgelopen. De uitwerking ca. van waterbank Westland en de discussie met de LTO inzake brijn is onderdeel van het werkpakket. In een deel van het gebied is bodemdaling en een deel van het gebied dreigt bodemdaling. Beleid ontwikkelen hoe om te gaan met bodemdaling is ook een taak van de trainee.

Het doel:
Werkbare kaders te krijgen voor het gebruik van de ondergrond, op basis van:
•Ruimte te bieden aan de verschillende initiatieven binnen het Westland (regionaal);
•Slim gebruik ondergrond met zo min mogelijk hinder bovengrond;
•Maatschappelijke kosten voor aanleg en onderhoud zo laag mogelijk te houden;
•Het maatschappelijk nut (toegankelijkheid netwerken, veiligheid, functionaliteiten ondergrond) zo duurzaam mogelijk in te vullen (= toegankelijk voor iedereen, in stand houden van functies voor de lange termijn.
•Negatieve effecten (vervuiling, bodemuitputting, bodemdaling) te beperken door scherpe monitoring en regelgeving;
•Duidelijke richtlijnen te kunnen meegeven aan exploitanten / netwerkbedrijven met betrekking (o.a. veiligheid)

Eisen

– Kennis en ervaring op WO/HBO niveau
– Kennis integraal water(- en bodem) beheer
– externe gerichtheid
– pro-actief
– zelfstandig werken
– netwerken
– organisatiesensitief
– nieuwsgierig
– enthousiast
– communicatief vaardig

Informatie

Meer informatie over het Nationaal Bodemtraineeship is te vinden op onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949

Trainee Specialist Dijken – Nationaal Watertraineeship

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever is een middelgroot, onafhankelijk ingenieursbedrijf dat werkt aan integrale oplossingen. Ze combineren gespecialiseerde technische expertise met een pragmatische kijk op ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Ze leveren onderzoeks- en advieswerk in de markten: ruimtelijke ontwikkeling, gebouwen, infrastructuur & mobiliteit, energie & duurzaamheid, water en industrie. In iedere fase van een project; van planvorming, ontwerp en engineering tot en met
realisatie, beheer en onderhoud. Het Nationaal Watertraineeship (NWT) bestaat sinds 2010. Op dit moment zijn er ruim 60 trainees actief en werken zij bij ruim 30 organisaties binnen de watersector. Het NWT is ontwikkeld om jong talent, na hun afstuderen (HBO en WO niveau), een goede start van hun carrière in de watersector te geven. Talent is voor ons de wil om te ontwikkelen. Niet alleen in het eigen vakgebied, ook over grenzen heen. Dat vraagt om vakspecialisten met een brede blik. Wij ontwikkelen persoonlijk leiderschap, stimuleren samenwerking en dagen uit.

Werkzaamheden

Wil jij een bijdrage leveren aan het vergroten van waterveiligheid in Nederland? Wil je mee helpen ons land vorm te geven? Ben jij de nieuwe specialist Dijken?
De aankomende jaren staan onder andere met het Deltaprogramma, in het teken van het waarborgen van de waterveiligheid. De dijken zijn hierin de basis. Zowel overheid als bedrijfsleven werken samen aan dit vraagstuk en zoeken nieuw watertalent om vorm te geven aan deze ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid. Jij staat aan de basis staan van dit proces. Dit vraagt om vernieuwende oplossingen en
daar ga jij aan mee werken! Het traineeprogramma bestaat uit inhoudelijke ontwikkeling op de
werkplek (4 dagen per week) gecombineerd met het Persoonlijk Leiderschapsprogramma (1 dag per week). Het Persoonlijk Leiderschapsprogramma bestaat uit trainingen, coaching, intervisie,
Ontdek de Sector en gezamenlijk werken aan inhoudelijke waterprojecten. De combinatie van aandacht voor inhoud én persoon zorgt ervoor dat je je inhoudelijke kennis en ervaring in relatie kan plaatsen tot je omgeving.

Eisen

Ben jij heb jij een Civiel Technische opleiding met een specialisatie op het gebied van waterbouw en heb je kennis van of affiniteit met Geotechniek? Meld je dan aan!
Je hebt maximaal twee jaar werkervaring en staat te popelen om jouw kennis en ervaring in te zetten en je persoonlijk verder te ontwikkelen. Een complete aanmelding bestaat uit een Nederlandstalig CV en een motivatiebrief. Deze ontvangen wij graag via de website of per mail
uiterlijk 18 juni 2018. De selectie baseren we op jouw CV, motivatie, ambities én aan de hand
van je persoonlijke leerdoelen. Binnen 2 weken hoor je of je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Hoe eerder je aanmelding, des te meer kans op een mooie traineewerkplek!

Informatie

Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949

Junior talent bodem – ABEL talent

Wie zoeken wij?

Wij hebben junior talent nodig voor onze projecten. Door junior talent wordt er hard gewerkt aan projecten voor onze klantengroep. Deze projecten worden uitgevoerd door collega’s die de juiste kennis hebben op het gebied van milieu.

Het CCSI profiel staat centraal bij ons centraal. Dat wil zeggen dat er gezocht wordt naar collega’s met een communicatief, commercieel, sociaalvaardig profiel die een hoge mate van initiatief tonen in de praktijk.

Door het faciliteren van trainingen helpen wij je deze vaardigheden verder te ontwikkelen. 

Herken jij jezelf in het junior talent waar wij naar op zoek zijn? Lijkt het je wel wat om je kennis en talent voor milieu te delen in de praktijk en daar je kwaliteiten voor in te zetten? Reageer dan op deze vacature zodat je wellicht kunt deelnemen aan onze bodemtraining op vrijdag 24 augustus 2018.

Nieuwsgierig naar hoe onze ABEL talenten het bij ons ervaren? Dat lees je hier.

Wat ga je doen?

Allereerst plannen we samen een persoonlijk gesprek in om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast kijken we naar je carrièremogelijkheden. Mocht het gesprek van beide kanten als positief worden ervaren, ben je van harte welkom op onze bodemtraining van vrijdag 24 augustus 2018. Deze training wordt gegeven door een ervaren projectleider uit het werkveld. Hierdoor kun je kennis maken met het vakgebied en krijg je meer inzicht in je carrièrepad.

Jouw werkzaamheden als ingewerkte projectmedewerker zijn onder andere:

 • Bodemrapporten invoeren in bodem informatiesystemen;
 • Vooronderzoeken uitvoeren voor kabelbedrijven, waterleidingbedrijven, elektriciteitsbedrijven en telecombedrijven. Een vooronderzoek is het verzamelen van gegevens uit bodeminformatiesystemen en dit toetsen aan de geldende wet- en regelgeving;
 • Verwerken en controleren van meldingen Besluit Bodemkwaliteit. Dit zijn meldingen van aannemers die grond hebben verplaatst en dit met een standaardformulier melden bij een overheidsinstantie. Jij toetst deze meldingen op volledigheid en juistheid.

Bovenstaande werkzaamheden vinden bij aanvang plaats op ons kantoor in Bilthoven. Als je voldoende praktijkervaring hebt en je op persoonlijk vlak verder bent ontwikkeld, kun je aan de slag bij één van onze opdrachtgevers verspreidt over het land. In het laatste geval houden we rekening met je woonplaats en reistijd.

Wij verzorgen een inhoudelijke basiscursus wanneer een nieuw project vraagt om nieuwe kennis. Zo leiden we je op tot bijvoorbeeld een competente en ervaren adviseur of projectleider. Daarnaast besteden wij aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling door je te koppelen aan een coach en een trainingsprogramma te faciliteren.

Wat verwachten wij van je?

 • Aan het afstuderen of recent afgestudeerd (max. 2 jaar) op HBO/WO niveau;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Je ambieert een rol als adviseur of projectleider bij een adviesbureau of een (semi)overheidsinstantie;
 • Je hebt een actieve rol (gehad) in commissies of besturen.

Wat bieden wij jou?

 • Een jaarcontract waarbij je de mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen en om rond te kijken op de arbeidsmarkt van adviesbureaus en (semi)overheden;
 • Een startsalaris van €2000,- bruto per maand op basis van een fulltime werkweek;
 • Een pensioenvoorziening voor je oude dag;
 • Een inhoudelijk trainingsprogramma, afhankelijk van het type projecten waar je aan gaat werken;
 • Een trainingsprogramma gericht op verdere ontwikkeling van competenties en vaardigheden, zoals: communicatie, timemanagement, commercie en vitaliteit;
 • Een ambitieuze, open en informele werksfeer met een platte organisatiestructuur en veel dynamiek.

Werken bij ABEL talent

Werken bij ABEL talent biedt naast de inhoudelijke uitdagingen van de functie nog een aantal extra voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaardenpakket, een marktconform salaris afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring. Daarnaast kun je jezelf ontplooien door gerichte, vakinhoudelijke ondersteuning, cursussen en trainingen. Ook bieden wij een trainingsprogramma aan gericht op het verder ontwikkelen van competenties en vaardigheden.

Wij geloven dat je prima in staat bent om je eigen werk te organiseren. Daarom werk je in zelfsturende teams waarin je in jouw rollen verantwoordelijkheid pakt en resultaat levert. ABEL talent biedt verder een gezellige werksfeer: maandelijkse borrels, een jaarlijkse BBQ en nog veel meer!

Overige info

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Emilie Mol op telefoonnummer: +31 30 2255660

Wareco – Junior adviseur bodemonderzoek

Wareco Ingenieurs is een topspeler op het vlak van bodem en stedelijk water. Wareco is een fit en gezond bedrijf waar jouw persoonlijke inbreng wordt gewaardeerd. Wij hebben een prettige werksfeer en een platte organisatie waar de hoge kwaliteit van onze projecten centraal staat. Wij werken met 60 collega’s vanuit Amstelveen en Deventer.

Onze vakgroep Bodemkwaliteit is gespecialiseerd in milieutechnisch bodemonderzoek en advies. De groep bestaat uit vier ervaren professionals, die een grote diversiteit aan onderzoeksprojecten uitvoeren zoals verkennend en nader bodemonderzoek, onderzoek naar asbest in grond en puin, second opinies, onderzoek naar natuurlijke of gestimuleerde afbraak van bodemverontreiniging, nazorg van bodemsaneringen en onderzoek om de nazorg gemotiveerd af te bouwen.

Wij voeren deze werkzaamheden uit voor zowel  overheden als commerciële relaties. Het werk voor deze vakgroep groeit en daarom zoeken wij een Junior Adviseur bodemonderzoek voor onze vestiging in Amstelveen.

FUNCTIE INHOUD

Je bent, onder begeleiding, verantwoordelijk voor het uitvoeren van milieutechnisch bodemonderzoek. De werkzaamheden zijn onder meer:

 • Overleg met klanten
 • Opstellen van offertes, onderzoeksplannen en bemonsteringstrategieën
 • Aansturen van veldwerkbureaus en laboratoria
 • Analyseren van data
 • Opstellen van rapportages en adviezen

WAT VRAGEN WIJ VAN JE?

 • Relevante opleiding op minimaal hbo-niveau
 • Ervaring met normen en richtlijnen voor bodemonderzoek
 • Communicatief vaardig en in staat door actief luisteren, vragen van klanten te vertalen in mogelijke dienstverlening
 • Marktgericht en klantgericht
 • Analytisch, accuraat en resultaatgericht
 • Flexibele instelling en hands-on mentaliteit
 • Vaardigheid in rapporteren
 • Rijbewijs B

Andere eigenschappen die we van je vragen zijn vasthoudendheid, gedrevenheid, een gezonde dosis flair en humor en een uitstekende kennis van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.

WAT WIJ JE BIEDEN

Wareco heeft een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. maximaal 35 vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband, een pensioenregeling met een lage eigen bijdrage en marktconforme salariëring.

MEER INFORMATIE

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie en onze projecten kun je contact opnemen met Christian Kwakernaak, tel: 020 750 46 00.

Junior Adviseur in Arnhem, Delft, Netherlands – Stantec

Stantec is continu op zoek naar enthousiaste collega’s om onze groeiende organisatie verder uit te bouwen. Deze vacature is daarom het hele jaar door vacant.

Wat ga je doen?

Stantec biedt je een vliegende start van je carrière door te beginnen als Junior Adviseur op één van onze kantoren in Arnhem of Delft. Direct vanaf het begin wordt je intensief begeleid door een mentor en een reviewmanager. Je begint in ons kabel- en leidingenteam, waarin je landelijk opererende kabel- en leidingbedrijven en hun aannemers adviseert bij graafwerkzaamheden met behulp van informatie over de bodemkwaliteit.

Door te starten in het kabel- en leidingenteam, zorgen we ervoor dat je de basis skills die nodig zijn om een ‘trusted advisor’ te worden goed onder de knie krijgt. Terwijl je leert werken met onze Bodemrisicokaart (www.bodemriscokaart.nl) en ervaring opdoet in ons bodem werkveld, stomen we je klaar om door te groeien binnen één van onze werkvelden; milieu, veiligheid, bodem, compliance en assetmanagement.

Welke kant je opgaat, heb je grotendeels zelf in de hand. Naast ons Young Professional ontwikkelprogramma, een pakket met trainingen op het gebied van professionele effectiviteit, het schrijven van offertes en een verkenning van onze accountmanagement en projectmanagement disciplines, verwachten we van jou met name eigen initiatief als het gaat om het bepalen van je loopbaan. Je reviewmanager denkt hierin graag met je mee. Door onze informele sfeer staat iedereen open voor een kennismaking, waardoor je van meer ervaren collega’s kunt horen welke loopbaanstappen zij gezet hebben.

Jouw start binnen ons kabels- en leidingen team:

Met hulp van internationale collega’s hebben we een tool ontwikkeld om te voorzien in de informatiebehoefte van de klant. Onze opdrachtgever levert locatiegegevens aan en jij voegt daar geïnterpreteerde bodem kwaliteit gegevens en veiligheidsclassificaties aan toe. Door een slimme manier van werken voeren we steeds efficiënter bodemonderzoek uit en is steeds minder frequent locatie-onderzoek noodzakelijk.

Je onderzoekt (soms op lokatie) openbare bronnen op beschikbare informatie en laat zo nodig bodemonderzoek uitvoeren. Je onderhoudt contact met onze veldwerkers en met de opdrachtgever over de voortgang van jouw werkzaamheden en verzorgt de rapportages daarvan. Daarnaast stel je de verzamelde bodemkwaliteitsinformatie beschikbaar in onze digitale Bodemrisicokaart. Er is absoluut ruimte om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het werkveld en nieuwe producten vanuit behoeften van de markt.

Title:

Junior Adviseur

We zijn op zoek naar:

• recent afgestudeerde HBO- en WO-ers met maximaal circa twee jaar werkervaring, MBO-ers met vijf jaar werkervaring, bij voorkeur afgestudeerd in Milieukunde, Planologie, Biologie, Fysische Geografie en Geowetenschappen, Aardwetenschappen, Land en Watermanagement of een vergelijkbare studierichting;

• met de ambitie om een volwaardig adviseur bij een internationaal ingenieurs- en adviesbureau te worden;

• in staat om zelfstandig binnen het team te werken met een positieve en proactieve houding en goede sociale vaardigheden;

• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

• vaardigheid om helder en gestructureerd te rapporteren;

Uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden goed. Je start met een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Onze intentie is een langere werkrelatie met je aan te gaan.

Job Category:

Engineering Other, Environmental Engineer

Preferred Specifications:

Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

About Stantec:

Met ongeveer 22.000 medewerkers, werkend op meer dan 400 locaties verdeeld over zes continenten, levert Stantec wereldwijd duurzame oplossingen voor uitdagingen binnen onze leefomgeving. In Nederland bieden we al ruim 30 jaar ingenieursdiensten en projectmanagement gericht op milieu, bodem, afval, infrastructuur en veiligheid. Bij onze dienstverlening staat de samenleving waarin we werken centraal. Participatie en draagvlak organiseren, en begrijpelijke, bruikbare informatie maken van grote hoeveelheden data zijn onze specialiteiten.

Additional Information:

Meer informatie over Stantec als werkgever: https://www.stantec.com/nl/careers

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Eric van Bussel, Project manager Kabels & Leidingen, tel: 0620622751. Reageren is mogelijk via de ‘apply to job button’ op onze website.

Vacature Geo-Informaticus – GEO2 Engineering B.V.

 

GEO2 Engineering B.V. is een geotechnisch ingenieursbureau en levert geotechnische adviezenvoor projecten in het binnen- en buitenland. Wij onderscheiden ons in de markt door het leveren van innovatieve en bouwbare adviezen. De kerngedachte hierbij is: meedenken met de klant, geen kant en klare oplossingen maar voor elke specifieke situatie een passende en bouwbare oplossing. Wij zijn gevestigd in Utrecht.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een Geo-Informaticus (1,0 FTE)

Jouw profiel:

Als nieuw teamlid ga je ons helpen om de vakgebieden informatica en geotechniek met elkaar te verbinden. Je functie is breed en flexibel en bestaat uit diverse componenten zoals:

 • Het ontwikkelen van in-house software ter ondersteuning van de geotechnische adviseurs en verbeteren van de geotechnische adviezen;
 • Het assisteren en ontwikkelen van scripts om het gebruik van rekenprogramma’s te vereenvoudigen;
 • Het opzetten van GIS-systemen om (geotechnische) data te presenteren, te analyseren en te interpreteren;
 • Assisteren in het uitvoeren van geotechnische advisering.

Daarnaast moet je kansen zien om met deze te ontwikkelen producten aanvullende diensten te leveren aan klanten.

Wat vragen wij van jou:

 • Een voltooide WO- opleiding in de techniek of aardwetenschappen ;
  Sterke analytische vaardigheden;
 • Ervaring en affiniteit met programmeren (Python);
  Je ben flexibel, leergierig, zelfstandig en enthousiast;
  Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wat bieden wij jou:

 • Een functie die mede door jou wordt vormgegeven;
 • Een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden: Een aantrekkelijk salaris en goede secundaire voorwaarden
 • Aansprekende en uitdagende projecten bij een groeiend bedrijf;
  Actieve betrokkenheid bij de verdere groei, uitbouw en professionalisering van onze organisatie;
 • Een professionele werkomgeving waar kennisdelen en samenwerken het uitgangspunt is;
  Je ruimte krijgt om initiatief te nemen;
 • Een dynamisch team met volop ontwikkelmogelijkheden.

Wil je graag meer weten over deze functie en de organisatie? Bekijk onze website: www.geo2.nl of neem contact op met Rakesh Nehal of Abjan Jacobse via telefoonnummer: 0346 -769046 of e-mail: info@geo2.nl