KWR Watercycle Research Institute

Missie & Visie

KWR Watercycle Research Institute
KWR Watercycle Research Institute helpt de samenleving om de watercyclus optimaal in te richten en te gebruiken door:
•   kennis te creëren via hoogwaardig onderzoek;
•   bruggen te slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij;
•   maatschappelijke innovatie te bevorderen met de beste beschikbare kennis.

Kennis creëren
KWR creëert hoogwaardige nieuwe kennis via doelgericht onderzoek. Onze onderzoekers integreren deze nieuwe kennis met de reeds beschikbare kennis en ervaring uit ons uitgebreide netwerk. Ons onderzoek concentreert zich rond vier belangrijke thema’s: Gezond, Duurzaam, Vooruitstrevend en Efficiënt water.

Bruggen slaan
KWR slaat bruggen tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij. Zo brengen we publieke en commerciële partijen bij elkaar. In nauwe samenspraak met deze partijen ontwikkelen we doelgerichte, praktisch toepasbare oplossingen voor uiteenlopende watervraagstukken.

Maatschappelijke innovatie bevorderen
KWR draagt bij aan concrete maatschappelijk innovaties in en rond de watercyclus. We spannen ons continu in om relevante organisaties bijeen te brengen voor een ketengerichte aanpak van de waterproblematiek. Daarbij denken we bedrijfsmatig en kostenbewust.

Voor meer informatie: www.kwrwater.nl