EcoSelect

EcoSelect is een project- en detacheringsbureau voor opdrachtgevers in de milieusector. Denk aan bodem, water, lucht en geluid, maar ook infrastructuur en veiligheid. De opdrachten die we uitvoeren verzorgen we het liefst met een combinatie van jonge, getalenteerde mensen en senior professionals. Wij geloven in jong talent en werken daarom met initiatiefrijke hoogopgeleide starters en junioren (universitair) die commercieel-, communicatief- en sociaalvaardig zijn.

Wij hebben ervaring met het uitvoeren van ‘standaard werkzaamheden’. Zo werken we al samen met veel gemeenten, omgevingsdiensten en provincies. Veel van deze projecten zijn gericht op het beheren en verwerken van (milieu)gegevens uit bijvoorbeeld bodemrapportages of van inrichtingen. Denk aan invoerwerk in informatiesystemen zoals BIS, GIS, VTH en zaaksystemen en het uitvoeren van historische onderzoeken.

Bekijk dit filmpje voor een beter beeld.