AVV III (14-9)

Beste leden,

Op woensdag 14 september zal om 17:15 uur de derde AVV (Algemene Verenigingsvergadering) van dit bestuursjaar plaatsvinden. De AVV zal gehouden worden in lokaal M-129 of M-143. Bij dezen zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd om je te laten informeren over de huidige stand van zaken wat betreft belangrijke thema’s. De activiteiten van de afgelopen periode zullen eveneens aan bod komen. Rond 18:00 uur zullen er pizza’s besteld worden om ervoor te zorgen dat honger de concentratie niet aantast.

Met vriendelijke groet namens het 36e Dagelijks Bestuur van GeoVUsie,

Jelle Arendsen
Secretaris GeoVUsie