Inschrijving ouderdag

De kosten van deze dag bedragen €4,50 Per ouder. U kunt dit bedrag van te voren overmaken naar studievereniging GeoVUsie (rekeningnummer NL88INGB0004303296) o.v.v. de namen van de ouders en ‘Ouderdag’. U kunt ook een incasso invullen op de dag zelf, dit kan echter rijen veroorzaken.

Vragen? Mail naar ouderdag@geovusie.nl!Versturen